ติดต่อเรา : 034-490-737  

วันที่ 17 ส.ค.59 เรื่อง รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2559
 
บริษัท วี. เพาเดอร์เทค จำกัด
1/58 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรม สมุทรสาคร ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : (66) 0-2291-3322, (66) 0-3449-0737 โทรสาร : (66) 0-2291-2711, (66) 0-3449-0733, (66) 0-3449-0734
อีเมล์ : center@vpowdertech.com ,sales@vpowdertech.com ,technic@vpowdertech.com
Copyright © 2011 บริษัท วี. เพาเดอร์เทค จำกัด All Rights Reserved.